Publication
Title
Encratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe "apostelromans": omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
1991
Volume/pages
45 (1991) , p. 175-194
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference