Title
Encratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe "apostelromans": omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteitEncratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe "apostelromans": omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteit
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Research group
Department of History - other
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume/pages
45(1991), p. 175-194
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle