Title
Encratisme en verdrongen erotiek in de apocriefe "apostelromans": omtrent de christelijke problematisering van de sexualiteit
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume/pages
45(1991) , p. 175-194
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle