Publication
Title
Vertrouwen in de regering en tevredenheid met het gevoerde beleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
De kiezer heeft zijn redenen / Swyngedouw, M. [edit.]
Publication
Leuven : Acco, 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference