Publication
Title
Rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg aangaande het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek mensenrechten 2001-2202
Publication
Antwerpen : Maklu, 2003
Volume/pages
p. 225
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference