Publication
Title
Hoe negatief kan vrijheid zijn? Ongeloof, vrijzinnigheid en populistische ontvoogding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kiezen is verliezen: onderzoek naar de politieke opvattingen van Vlamingen / Swyngedouw, Mark [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1993
Volume/pages
p. 27-39
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference