Publication
Title
Vrijheid, gelijkheid en zachte waarden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bestrijding van racisme en rechts-extremisme: wetenschappelijke bijdragen aan het maatschappelijk debat / Witte, de, Hans [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1997
Volume/pages
p. 95-118
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference