Publication
Title
Attitudeverschil in het Vlaams secundair onderwijs
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2000
Note
General: Paper voorgesteld tijdens Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen, Amsterdam, 2 en 3 mei 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference