Publication
Title
Inleiding: een tijd voor creativiteit
Author
Language
Dutch
Source (book)
Naar gelijke kansen voor allochtone leerlingen in het Vlaams onderwijs: verslag Studiedag Vrouwenstem vzw / Algoet, Peter [edit.]
Publication
Antwerpen : Humanistisch Vrijzinnige Dienst , 2002
Volume/pages
p. 9-19
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference