Publication
Title
Een strijd om sacrale ruimte en tijd: processies en torenschietingen in het Hageland (17de-18de eeuw)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2003
ISSN
0778-8304
Volume/pages
12(2003), p. 25-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference