Publication
Title
Winkelen te Lier: een onderzoek naar de afbakening van het Lierse hinterland in de achttiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Le reseau urbain en Belgique dans une perspective historique (1350-1850) = Het stedelijk netwerk in België in historisch perspectief (1350-1850)
Publication
Bruxelles : Crédit communal , 1992
Volume/pages
p. 111-124
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference