Publication
Title
Sociologie van de sociale ongelijkheid en sociale stratificatie: een inleiding
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 18.06.2015
To cite this reference