Publication
Title
Sociologie van de sociale ongelijkheid en sociale stratificatie: een inleiding
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen , 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference