Publication
Title
Armoede en depressie: twee zijden van eenzelfde medaille
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Psyche : tijdschrift van de VVGG / Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg. - Gent
Publication
Gent : 2003
ISSN
0776-8427
Volume/pages
15 :3 (2003) , p. p. 4-6
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference