Publication
Title
Is iedereen in beeld? Het belang van beeldvorming in het denken over gelijke kansen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek / Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Publication
Antwerpen : Garant, 2003
ISBN
90-441-1421-2
Volume/pages
1(2003), p. p. 193-209
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference