Publication
Title
Ick die liefde ben: Venus in het Nederlandse renaissancetoneel tot 1650
Author
Language
Dutch
Source (book)
De steen van Alciato : literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Adams, Alison. - Leuven, 2003
Publication
Leuven : Peeters , 2003
ISBN
90-429-1374-6
Volume/pages
p. 439-457
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference