Publication
Title
The framework for energy efficiency
Author
Language
English
Source (book)
Beheer van de energievraag in het raam van de door België te leveren inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
Publication
Karlsruhe : Fraunhofer , 2003
Volume/pages
p. p. 43-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference