Publication
Title
Privaatrechtelijke aspecten van milieubeleidsovereenkomsten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Milieubeleidsovereenkomsten: verslagboek van het colloquium gehouden te Brussel op 14 september 1989 = Conventions sectorielles: instrument de gestion de l'environnement / Bocken, H. [edit.]
Publication
Brussel : Story-Scientia , 1991
Volume/pages
p. 3-52
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference