Publication
Title
Het oneigenlijk gebruik van de werkloosheidsuitkering als zorguitkering: een evaluatie van de impact van schorsing op herintredegedrag van werkloze vrouwen in België
Author
Language
Dutch
Source (book)
Diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt / Heuvel, van den, Nick [edit.]
Publication
's-Gravenhage : Reed Business Information , 2003
ISBN
978-90-5901-277-6
Volume/pages
p. 171-195
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference