Publication
Title
Werk meer lonend maken: nieuwe inkomensarrangementen in de passieve welvaartsstaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997 - 2020
Publication
Leuven : Acco , 2003
ISSN
1379-7034
Volume/pages
3 (2003) , p. p. 208-213
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference