Publication
Title
Het trilemma van de sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst: de minimumbescherming in de welvaartsstaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : 2003
ISSN
0775-0234
Volume/pages
(2003), p. p. 399-435
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference