Publication
Title
Cultuur en voedingsgewoonten: een gevalstudie uit Zaïre
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Noord-Zuid cahier: driemaandelijks tijdschrift voor ontwikkelingssamenwerking
Publication
1993
Volume/pages
2 (1993) , p. 20-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference