Publication
Title
Het Arbitragehof en het recht op maatschappelijke dienstverlening
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het arbitragehof en de sociale zekerheid. - Brugge, 2004
Source (series)
Recht en sociale zekerheid. - Brugge; 9
Publication
Brugge : Die Keure , 2003
ISBN
90-5958-517-8 [hbk]
Volume/pages
p. 311-359
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference