Publication
Title
De bescherming van de reiziger bij de huur van een vakantieverblijf: vragen bij het toepassingsgebied van de wet op het reiscontract (noot onder Vred. Zomergem 26 april 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2003
ISSN
1782-3463
Volume/pages
2003-2004 (2003) , p. 547-551
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference