Publication
Title
De regularisatieprocedure in Antwerpen: een voorlopige stand van zaken en profiel van de aanvragers
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: deel 6: recente ontwikkelingen / Cuypers, D. [edit.]
Publication
Brugge : Die Keure , 2001
ISBN
9789057513381
Volume/pages
p. 327-344
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference