Publication
Title
Levenskwaliteit, pluri-activiteit en combinatiebeleid: een kritiek op de over-actieve welvaartsstaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Publication
Leuven : 2002
ISSN
1379-7034
Volume/pages
12:4(2002), p. 33-41
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference