Publication
Title
Sociaal-economische ontwikkelingen in onze risicomaatschappij: een aanzet tot sociaal-groene invalshoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Oikos : politiek, milieu, cultuur / Oikos. - Brussel, 1996, currens
Publication
Brussel : 2001
ISSN
1372-3642
Volume/pages
(2001), p. 41-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference