Publication
Title
De invloed van spraakherkenning op het schrijfproces van beginnende gebruikers: een casestudy
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studies in taalbeheersing / Waes, van, Luuk [edit.]
Publication
Assen : Koninklijke Van Gorcum , 2003
ISBN
90-232-3991-1
Volume/pages
p. 317-329
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference