Publication
Title
Theater in Brussel, 1647-1656
Author
Language
Dutch
Source (book)
Krijg en kunst: Leopold Willem (1614-1662) Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar (catalogus van de tentoonstelling van de landcommanderij Alden Biesen, cultuurcentrum van de Vlaamse Gemeenschap) / Mertens, J. [edit.]
Publication
Bilzen : 2003
ISBN
90-805606-4-2
Volume/pages
p. 129-132
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference