Publication
Title
Een zoektocht naar succesvolle hulpverleningsrelaties met (generatie)arme gezinnen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2003 / Varnken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2003
ISBN
9789033453892
Volume/pages
p. 245-262
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference