Publication
Title
Hoe zien huisartsen de rol van een palliatief dagcentrum binnen het geheel van de gezondheidsvoorzieningen voor palliatieve patiënten? Een explorerende beschrijvende studie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2003
Volume/pages
41 p.
Note
Met: bijlage (vragenlijst)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference