Publication
Title
Vlaanderen en het buitenlands beleid van de Belgische federatie: welke instrumenten heeft het Vlaams buitenlands beleid ter beschikking, en hoe worden ze aangewend?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Verslag der werkzaamheden: colloquium "Het Vlaams Buitenlands Beleid en de Belgische Federatie (1993-2003): Beleidskader, Praktijk en Toekomst" / Berghe, Vanden, Yvan [edit.]
Publication
Wilrijk : Centrum voor de Studie van de Vlaamse Buitenlandse Betrekkingen , 2004
Volume/pages
p. 9-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference