Publication
Title
Katern verkeerskunde: een vlotte doorstroming met de nieuwe verkeerskundigen? Inleiding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Planologisch nieuws : tijdschrift voor planning, ruimtelijke ordening, stedebouw & huisvesting / Vlaamse Federatie voor Planologie. - Gent, 1980 - 1999
Publication
Gent : Vlaamse Federatie voor Planologie, 2003
ISSN
0774-1537
Volume/pages
23:4(2003), p. 286-319
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.09.2015
To cite this reference