Publication
Title
Verbetering van infrastructuur: ruimtelijke effecten en financiering
Author
Language
Dutch
Source (book)
No pay, no queue? Oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen in steden: prijsbeleid, infrastructuur: Colloquium Ververvoersplanologisch Speurwerk; 2
Publication
Delft : 2003
Volume/pages
p. p. 627-646
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference