Publication
Title
Migratie en asiel: een ruimtelijke analyse van tien jaar Belgisch asielbeleid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De aardrijkskunde / Belgische Federatie van Leraars Aardrijkskunde; Fédération belge des professeurs de géographie. - St.-Amandsberg, 1948 - 1976
Publication
St.-Amandsberg : 2003
Volume/pages
27 :3-4 (2003) , p. p. 3-12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021