Publication
Title
Risicoanalyseprocedures in de scheikundige nijverheid: resultaten van een semi-kwalitatief onderzoek bij 24 chemische plants
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Economisch en sociaal tijdschrift / Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen. - Antwerpen, 1947 - 2003
Publication
Antwerpen : Universitaire Faculteiten Sint-Ingnatius te Antwerpen, 2003
ISSN
0013-0575
Volume/pages
57:3(2003), p. p. 249-274
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference