Title
Armoedebeleid van overheden: over het aanleggen van kruispunten en rotondes
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
bookPart
Publication
Leuven :Acco, [*]
Subject
Sociology
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2003 / Vranken, Jan [edit.]
ISBN - Hoofdstuk
9033453894
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)