Publication
Title
Armoedebeleid van overheden: over het aanleggen van kruispunten en rotondes
Author
Language
Dutch
Source (book)
Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2003 / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2003
ISBN
9033453894
Volume/pages
p. p. 335-353
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021