Publication
Title
Hebben O&O-subsidies aan Vlaamse bedrijven zin? Een kwalitatief onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (series)
CESIT discussion paper , 2001/07
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen , 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference