Publication
Title
Mieren op natte heide in de Antwerpse en Limburgse kempen: soortenrijkdom, nieuwe soorten en relaties met vergrassing
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Natuur.focus / Natuurpunt [Vlaanderen] - Brussel
Publication
Brussel : 2003
Volume/pages
2 (2003) , p. 18-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference