Publication
Title
'Alleen wie voldoende onverantwoordelijk is, kan verantwoordelijkheid nemen': een soepeler administratie dankzij minder verantwoordelijkheid voor de ambtenaren, een paradox?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven: cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
0039-2324
Volume/pages
71:3(2004), p. 260-265
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference