Publication
Title
Writing the history of women's writing: toward an international approach: proceedings of the colloquium "Met of zonder lauwer-krans? writing the history of women's writing". ed. by Suzan van Dijk (chief ed.), Lia van Gemert & Sheila Ottway. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2001, 276 p. (Verhandelingen/Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde; nieuwe reeks, dl. 182)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. - Leiden, 1881, currens
Publication
Leiden : 2003
ISSN
0040-7550
Volume/pages
119 (2003) , p. 85-86
Note
www.leidenuniv.nl/host/mnl/tntl/119/119-4/meeus.pdf
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference