Publication
Title
Rederijkers en religieuze vernieuwing te Antwerpen in de tweede helft van de zestiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Conformisten en rebellen: rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650) / Ramakers, Bart [edit.]
Publication
Amsterdam : Amsterdam University Press , 2003
ISBN
90-5356-618-X
Volume/pages
p. 175-188
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference