Publication
Title
"Het diepste wezen der democratie": over grondwettigheidstoetsing in een democratische rechtsstaat
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht en democratie: de democratische verbeelding van het recht / Adams, Maurice [edit.]
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2004
ISBN
978-90-5095-367-2
Volume/pages
p. 423-458
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference