Publication
Title
Bespreking Studiedag VVGT; Gedragstherapie in Ontwikkelingsperspectief, toegepast op het thema eetstoornissen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychotherapie. - Houten
Publication
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 2000
ISSN
0165-1188
Volume/pages
26 :3 (2000) , p. 193-195
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021