Publication
Title
Het neurotische lussen model: een leertheoretische conceptualisatie van complex disfunctioneren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychotherapie. - Houten
Publication
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum , 2001
ISSN
0165-1188
Volume/pages
27 (2001) , p. 77-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference