Publication
Title
Unilaterale effecten in de Europese concentratiecontrole: enkele bedenkingen bij het Airtours-arrest
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek handelspraktijken en mededinging 2002 / Bauw, de, H. [edit.]
Publication
Mechelen : Kluwer, 2003
Volume/pages
p. 811-818
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference