Publication
Title
Het onderscheid tussen socialezekerheidsbijdragen en belastingen: een vergelijkend overzicht van de Belgische en de Europese jurisprudentie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Luc Hinnekens. - Bruxelles, 2002
Publication
Brussel : Bruylant , 2002
ISBN
2-8027-1622-0
Volume/pages
p. 373-406
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference