Publication
Title
Het BTW-statuut van publiekrechtelijke universiteiten: weerslag van het arrest van het Hof van Justitie d.d. 20 juni 2002 (zaak C-287/00)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2002
ISSN
0778-0443
Volume/pages
(2002/2003) , p. 382-394
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference