Title
Overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (september 1990-juli 1991), eerste deel
Author
Contributor
Vanhees, H.
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
55(1991/1992) , p. 1273-1294
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle