Publication
Title
Rederijkers en religieuze vernieuwing te Antwerpen in de tweede helft van de zestiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (book)
Jaarboek 2001-2002 / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde
Publication
Antwerpen : Provinciebestuur , 2003
Volume/pages
p. 57-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference