Publication
Title
Een religieuze leefwereld aan de basis: het beeld van Mechelse hekserijprocessen uit het midden van de zeventiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2002
ISSN
0778-8304
Volume/pages
11(2002), p. 289-301
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference