Title
Weg van de overactieve welvaartsstaat
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Source (journal)
Bladgroen: open ledenblad van Agalev. - Brussel
Volume/pages
(2002)
ISSN
0777-6454
General
Expertreactie op de politiek-inhoudelijke resoluties over sociale rechtvaardigheid
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle