Publication
Title
Weg van de overactieve welvaartsstaat
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bladgroen: open ledenblad van Agalev. - Brussel
Publication
Brussel : 2002
ISSN
0777-6454
Volume/pages
(2002)
Note
Expertreactie op de politiek-inhoudelijke resoluties over sociale rechtvaardigheid
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference