Publication
Title
Loopbaanonedrbreking en deeltijds werk: hoe krijgt integratie vorm bij een afwijkend arbeidspatroon?
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 2002
Note
Paper voor het Derde Vlaams-Nederlandse Arbeidsmarktcongres te Rotterdam, 10 oktober 2002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference